Bảng giá tiêm chủng vắc xin dịch vụ tại TTYT huyện Núi Thành năm 2020

BẢNG GIÁ TIÊM VĂC XIN DỊCH VỤ TẠI TTYT HUYỆN NÚI THÀNH NĂM 2020
(Ngày áp dụng giá: 16/09/2020)
Đơn vị tính:  đồng
STT TÊN VĂC XIN GIÁ TIÊM GHI CHÚ
1 Văc xin phòng Dại 185.000
2 Văc xin nhiễm trùng uốn ván (SAT) 38.000
3 Văc xin Viêm Gan B 1ml (Bỉ) 125.000
4 Văc xin Viêm Gan B 0,5ml (Việt Nam) 60.000
5 Văc xin Trivivac 165.000
6 Văc xin Não Mô Cầu 192.000
7 Văc xin Cúm 230.000
8 Văc xin Não Nhật Bản 80.000
9 Văc xin Thủy Đậu 587.000
10 Văc xin Rotavin (Việt Nam) 390.000
11 Văc xin Rotavin (Bỉ) 780.000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *