Bảo hiểm xã hội và Trung tâm y tế huyện Núi Thành ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT năm 2023

  • Cập nhật: 13/02/2023
  • Tác giả: 
Thực hiện Quyết định 1310/QĐ-BHXH ngày 29/12/2022 của BHXH tỉnh Quảng Nam, cuối tháng 12/2023, tại cơ quan BHXH huyện Núi Thành, BHXH huyện Núi Thành và Trung tâm Y tế huyện Núi Thành ký hợp đồng KCB BHYT 2023.

Dự buổi ký kết có ông Ngô Quang Bình, Phó Giám đốc phụ trách BHXH Núi Thành; ông Lê Văn Tiến, Giám đốc TTYT Núi Thành; Các Phòng nghiệp vụ của BHXH và TTYT huyện. Báo cáo tại Hội nghị cho biết, trong năm 2022, việc thực hiện hợp đồng KCB BHYT do BHXH tỉnh Quảng Nam ký kết với TTYT Núi Thành. Tính đến ngày 31/12/2022, Phòng khám TTYT huyện và các Trạm Y tế xã, thị trấn đã tiếp nhận điều trị và KCB ngoại trú cho 99.917 lượt người, giảm 12.028 lượt người so với năm 2021 và chi phí đề nghị thanh toán 7,035 tỷ đồng so với 8,021 tỷ đồng đề nghị thanh toán chi phí KCB năm 2021.

Nhìn chung quyền lợi người tham gia BHYT được đảm bảo, TTYT Núi Thành đã tổ chức tốt công tác KCB BHYT, cung cấp đầy đủ thuốc, hóa chất, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật y tế cho người bệnh đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT. Các sai sót về thông tin cá nhân trong việc KCB BHYT được hạn chế; cơ quan BHXH đã giám định chi phí KCB BHYT theo quy trình giám định do BHXH Việt Nam ban hành; thực hiện công tác cấp ứng, thanh quyết toán chi phí KCB BHYT cho các cơ sở KCB theo đúng quy định của Luật BHYT. Phát biểu tại Hội nghị, ông Lê Văn Tiến, Giám đốc TTYT Núi Thành đề nghị ngành BHXH tiếp tục hỗ trợ, đồng hành cùng ngành Y tế và cơ sở KCB khắc phục những khó khăn, hạn chế, nhất là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và đảm bảo quyền lợi cho người có thẻ BHYT nhất là đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách BHYT, xử lý các vấn đề sai sót do thông tin cá nhân người tham gia BHYT chưa đồng bộ với căn cước công dân.                                                                                         

 Ông Ngô Quang Bình, Phó Giám đốc phụ trách BHXH Núi Thành cũng đề nghị TTYT huyện chú trọng chỉ đạo quản lý thực hiện công tác KCB BHYT đảm bảo quyền lợi cho người tham gia như sử dụng kinh phí KCB BHYT đúng quy định, tiết kiệm, hiệu quả; tập trung nâng cao chất lượng KCB nhất là thực hiện các dịch vụ kỹ thuật đã được cho phép tại TTYT huyện; thực hiện cấp giấy chứng nhận nghỉ ốm theo quy định; cung ứng đầy đủ thuốc, hóa chất, vật tư y tế, cải cách TTHC để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận với các dịch vụ KCB.                                                                         

Sau khi thảo luận và thống nhất các nội dung của Hợp đồng KCB BHYT, đại diện lãnh đạo BHXH huyện Núi Thành và Trung Tâm Y Tế Huyện Núi Thành đã tiến hành ký kết Hợp đồng KCB BHYT năm 2023 theo đúng quy định.