• Ghi nhận ở Trung tâm Y tế Núi Thành
  Ghi nhận ở Trung tâm Y tế Núi Thành
  12-01-2019
  Trung tâm Y tế Núi Thành không những thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh cho người dân, mà còn kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh, không để các dịch bệnh bùng phát, lây lan…
 • Tổng quan
  Tổng quan
  09-09-2019
  Ngày 31 tháng 12 năm 2008, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định số 4587/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Núi Thành trên cở sở từ TTYT Dự phòng huyện Núi Thành, đồng thời quyết định chuyển giao TYT xã, thị trấn( đang trực thuộc U