Tổng quan

  • Cập nhật: 09/09/2019
  • Tác giả: 
Ngày 31 tháng 12 năm 2008, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định số 4587/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Núi Thành trên cở sở từ TTYT Dự phòng huyện Núi Thành, đồng thời quyết định chuyển giao TYT xã, thị trấn( đang trực thuộc U

Ngày 31 tháng 12 năm 2008, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định số 4587/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Núi Thành trên cở sở từ TTYT Dự phòng huyện Núi Thành, đồng thời quyết định chuyển giao TYT xã, thị trấn( đang trực thuộc UBND huyện) sang trực thuộc TTYT huyện của UBND tỉnh Quảng Nam.

 Sau hơn 10 năm (2008-2019), được sự quan tâm của UBND tỉnh,  lãnh đạo ngành các Sở, ban ngành trên địa bàn cũng như sự quan tâm, chỉ đạo của Huyện Ủy, UBND huyện Núi Thành, sự hỗ trợ giúp đỡ của các ban ngành liên quan cùng với sự nổ lực vượt khó của tập thể CCVC,TTYT huyện Núi Thành đã từng bước phát triển, là bệnh viện hạng III, với  quy mô 20 giường bệnh kế hoạch với chức năng cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, và các dịch vụ y tế khác theo quy định của pháp luật, đồng thời quản lý hoạt động y tế tuyến xã.

Một góc Trung tâm y tế huyện Núi Thành