Tin tức hoạt động
Vào ngày 7-5, Hội nghị điển hình tiên tiến ngành y tế Quảng Nam trong 5 năm (2005-2009) đã được tổ chức bởi Sở Y tế. Trong khoảng thời gian này, ngành y tế Quảng Nam đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể, bao gồm việc đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất và trang thiết bị.
Tin tức y tế
Trễ kinh là hiện tượng thường gặp ở nhiều chị em phụ nữ hiện nay, tuy nhiên trễ kinh 20 ngày thì có thể cơ thể của bạn đang có sự thay đổi một số vấn đề về sức khỏe. Bởi vậy trễ kinh 20 ngày thử que 1 vạch có thai không, phương pháp xử lý như thế nào? Mời
Dịch vụ
Tuyển dụng