Ngành Y tế Núi Thành: Thành quả, khó khăn và những đề xuất

  • Cập nhật: 04/03/2023
  • Tác giả: 
Sau nhiều khó khăn và thử thách, đội ngũ Y, Bác sĩ huyện Núi Thành đã đạt được nhiều thành tựu đáng mừng trong công tác phòng chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng. Trung tâm y tế đã đưa ra các chỉ đạo quyết liệt cho các khoa, phòng chuyên mô

Trong năm 2022, mặc dù số lượng bệnh nhân đến Trung tâm Y tế huyện và các Trạm Y tế khám đã giảm, tuy nhiên công tác khám chữa bệnh tại các tuyến vẫn được đảm bảo tốt và chất lượng khám chữa bệnh cũng được nâng cao từng bước, cơ bản đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh của người dân.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực đạt được, công tác khám chữa bệnh vẫn đang gặp phải nhiều khó khăn. Hiện tại, Trung tâm Y tế huyện và các Trạm y tế xã, thị trấn chưa triển khai đầy đủ các dịch vụ kỹ thuật theo danh mục để đáp ứng kịp thời nhu cầu khám và điều trị bệnh của người dân. Các điều kiện cấp cứu cho người bệnh cũng chưa được đảm bảo kịp thời và hệ thống báo cáo, phân tích sự cố y khoa cũng chưa được triển khai đầy đủ. Ngoài ra, việc triển khai điều trị vị thuốc y học cổ truyền cũng chưa đáp ứng được yêu cầu do chưa đủ điều kiện để triển khai. Thay vào đó, thuốc chế phẩm y học cổ truyền, vitamin và khoáng chất vẫn được sử dụng phổ biến, tuy nhiên, chưa đáp ứng được công tác điều trị y học cổ truyền kết hợp y học hiện đại.

Ngành Y tế Núi Thành: Thành quả, khó khăn và những đề xuất

Việc thực hiện khám và điều trị bệnh lao bằng bảo hiểm y tế hiện chưa được tổ chức một cách phù hợp, và còn nhiều khó khăn trong việc đăng ký khám lại và thanh toán chi phí khám chữa bệnh lao qua bảo hiểm y tế.

Hiện tại, trong huyện Núi Thành, các cơ sở Y tế đang thiếu nhân lực để khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, đặc biệt là thiếu bác sĩ. Vì vậy, việc học tập để nâng cao trình độ và triển khai kỹ thuật mới gặp nhiều khó khăn, và không đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh của người dân. Điều này dẫn đến giảm số lượng bệnh nhân đến khám và tăng số lượng bệnh nhân chuyển tuyến, gây ra tình trạng hạn chế nguồn thu cùng với nhiều khó khăn khác.

Theo Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Núi Thành, ông Lê Văn Tiến, để giải quyết những khó khăn hiện tại, đơn vị đã đề xuất một số vấn đề đối với cấp trên. Đối với Sở Y tế, đề nghị tăng kinh phí để đảm bảo hoạt động của các Chương trình Y tế và cung cấp cơ chế đãi ngộ cho cán bộ y tế, đặc biệt là cán bộ y tế hệ dự phòng và Y tế cơ sở. Đối với công tác khám chữa bệnh, đề nghị lãnh đạo Sở Y tế quan tâm và hỗ trợ cung cấp trang thiết bị y tế để đảm bảo công tác chuyên môn, tháo gỡ các khó khăn liên quan đến thiếu thuốc, hóa chất, vật tư y tế để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân.

Trung tâm Y tế huyện Núi Thành đề nghị Sở Y tế tổ chức đấu thầu các hóa chất và vật tư y tế cho các đơn vị có nhu cầu ít để đảm bảo cung cấp đầy đủ cho công tác khám chữa bệnh. Đồng thời, đề nghị đảm bảo thời gian đấu thầu thuốc, hóa chất và vật tư y tế kịp thời để các đơn vị có đủ nguồn cung cấp cho việc khám chữa bệnh. Sở Y tế cũng nên hướng dẫn các đơn vị trong việc mua sắm các sản phẩm đã trúng thầu nhưng chưa được cung cấp.

Đối với địa phương, Trung tâm Y tế Núi Thành đề nghị UBND huyện tăng cường chỉ đạo, lồng ghép các hoạt động bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho người dân trên địa bàn. Ngoài ra, cần quan tâm và chỉ đạo việc tuyên truyền và vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế, đặc biệt là các đối tượng tự nguyện và chỉ được nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế. Nên đưa chỉ tiêu thực hiện Tiêu chí quốc gia về y tế xã vào Nghị quyết kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, ưu tiên nguồn lực để đầu tư thực hiện xã đạt Tiêu chí quốc gia về y tế xã. Cần coi việc thực hiện Tiêu chí quốc gia về y tế xã là nhiệm vụ thường xuyên lồng ghép với kế hoạch thực hiện xây dựng nông thôn mới. Nên quan tâm và bố trí nguồn vốn đầu tư xây dựng các Trạm y tế xã đạt Tiêu chí quốc gia về y tế xã vào chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.