Khám bệnh cho người cao tuổi

  • Cập nhật: 02/10/2019
  • Tác giả: 
Tin từ Hội Chữ thập đỏ huyện Núi Thành, Hội Chữ thập đỏ huyện vừa phối hợp với Trung tâm Y tế huyện tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho 102 người cao tuổi tại xã Tam Mỹ Tây và Tam Mỹ Đông

Tin từ Hội Chữ thập đỏ huyện Núi Thành, Hội Chữ thập đỏ huyện vừa phối hợp với Trung tâm Y tế huyện tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho 102 người cao tuổi tại xã Tam Mỹ Tây và Tam Mỹ Đông. Tổng giá trị khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí và tặng quà đợt này hơn 18 triệu đồng. Đây là một trong những hoạt động chương trình phối hợp giữa Hội Chữ thập đỏ huyện với Ban đại diện Người cao tuổi huyện Núi Thành trong Tháng hành động vì người cao tuổi năm 2019