Trung tâm Y tế Núi Thành: Hướng tới chăm sóc sức khỏe toàn diện cho nhân dân

  • Cập nhật: 29/09/2019
  • Tác giả: 
Trung tâm Y tế Núi Thành là một trong những cơ sở khám chữa bệnh và phòng chống, kiểm soát dịch bệnh được đánh giá cao của tỉnh Quảng Nam. Mặc dù còn nhiều khó khăn về nguồn lực, nhưng trung tâm luôn nỗ lực hướng tới mục tiêu cung cấp cho người dân trên đ

Trung tâm Y tế Núi Thành là một trong những cơ sở khám chữa bệnh và phòng chống, kiểm soát dịch bệnh được đánh giá cao của tỉnh Quảng Nam. Mặc dù còn nhiều khó khăn về nguồn lực, nhưng trung tâm luôn nỗ lực hướng tới mục tiêu cung cấp cho người dân trên địa bàn huyện dịch vụ chăm sóc sức khỏe ngày càng hiệu quả.

Trung tâm Y tế Núi Thành: Hướng tới chăm sóc sức khỏe toàn diện cho nhân dân

Được thành lập theo Quyết định số 4587/QĐ-UBND và Quyết định số 4588/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc chuyển giao trạm y tế xã, thị trấn trực thuộc Phòng Y tế sang Trung tâm Y tế huyện, nhiệm vụ chính của Trung tâm Y tế Núi Thành là thực hiện công tác y tế dự phòng trên địa bàn huyện.

Theo ông Phạm Công Vân – Giám đốc trung tâm, trong công tác phòng chống, kiểm soát dịch bệnh, trung tâm luôn bám sát và chỉ đạo các khoa, phòng, trạm y tế thường xuyên giám sát, theo dõi tình hình dịch bệnh trên địa bàn phụ trách. Sáu tháng đầu năm 2015 đã kịp thời xử lý các trường hợp mắc sốt xuất huyết, tay chân miệng, thủy đậu, quai bị…, đảm bảo khống chế không để bùng phát dịch bệnh. Bên cạnh đó, công tác tiêm chủng mở rộng cũng đạt kết quả cao. Đến hết tháng 6/2015, trung tâm và các trạm y tế xã, thị trấn đã tiêm chủng đầy đủ (miễn dịch cơ bản) cho 1.099 trẻ em dưới 1 tuổi, không để tái bùng phát các loại dịch bệnh trong chương trình tiêm chủng mở rộng.

Ngoài hoạt động phòng chống, kiểm soát dịch bệnh, Trung tâm Y tế Núi Thành cũng đã làm tốt các công tác khác như phòng chống HIV/AIDS, lao, chăm sóc sức khỏe tâm thần cộng đồng, y tế môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, chăm sóc sức khỏe sinh sản và cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em, y tế trường học…. Trung tâm còn phối hợp với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện tổ chức khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, truyền thông giáo dục sức khỏe; khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo….

Riêng công tác khám chữa bệnh, ông Phạm Công Vân cho biết, kể từ khi đi vào hoạt động – tháng 1/2013, phòng khám đa khoa trực thuộc trung tâm đã nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ khám chữa bệnh, hầu hết là các đối tượng bảo hiểm y tế. Mặc dù còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, đội ngũ bác sĩ chuyên khoa, nhưng phòng khám luôn đạt và vượt chỉ tiêu do cấp trên giao. 6 tháng đầu năm, phòng khám đa khoa của trung tâm đã thực hiện 27.709 lượt khám chữa bệnh, được người dân tin tưởng và đánh giá cao.

Mặc dù đã đạt được những thành tích đáng ghi nhận nhưng nhìn chung, hoạt động của Trung tâm Y tế Núi Thành còn nhiều khó khăn. Cụ thể, theo Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2010-2020, các trạm y tế phải bảo đảm có hơn 70% loại trang thiết bị theo quy định, trong đó có ít nhất hai trong số ba trang thiết bị là máy điện tim, siêu âm, máy đo đường huyết và phải có cán bộ có chứng chỉ đã được tập huấn sử dụng thiết bị nói trên. Tuy nhiên, với điều kiện hiện nay, trang bị đầy đủ những thiết bị này là điều khá khó khăn đối với Núi Thành. Bên cạnh đó, với số lượng người đến khám ngày càng đông, nguồn nhân lực của trung tâm không đủ đáp ứng. Do vậy, rất mong có sự quan tâm hơn nữa của các cấp lãnh đạo về đầu tư cơ sở vật chất và nguồn nhân lực, giúp trung tâm làm tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn huyện.