Núi Thành được công nhận là địa phương đã loại trừ hoàn toàn bệnh phong

  • Cập nhật: 02/10/2019
  • Tác giả: 
Với nhiều cố gắng trong hoạt động loại trừ bệnh phong, huyện Núi Thành vừa được đoàn kiểm tra của tỉnh chấm điểm đủ điều kiện đề nghị công nhận địa phương đã loại trừ bệnh phong…

Với nhiều cố gắng trong hoạt động loại trừ bệnh phong, huyện Núi Thành vừa được đoàn kiểm tra của tỉnh chấm điểm đủ điều kiện đề nghị công nhận địa phương đã loại trừ bệnh phong…

Những năm qua, công tác tuyên truyền, giáo dục phòng chống bệnh phong trên địa bàn huyện được triển khai bằng nhiều hình thức như trên sóng Đài phát thanh, lồng ghép trong các cuộc họp, truyền thông tại khu dân cư, trường học, treo băng rôn, tranh ảnh; tuyên truyền qua những lần khám chữa bệnh tại Trung tâm y tế, Trạm Y tế xã, thị trấn; lồng ghép công tác tuyên truyền bệnh phong vào học đường…Qua đó, nhận thức, hiểu biết về bệnh phong của cán bộ y tế, cán bộ xã, thị trấn, các đoàn thể, nhân dân và giáo viên, học sinh được nâng lên. Công tác tuyên truyền phòng chống bệnh phong được cán bộ y tế huyện và cán bộ chuyên trách phong các địa phương thực hiện nhiệt tình với tinh thần trách nhiệm cao.

Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo loại trừ bệnh phong của huyện hoạt động thường xuyên, có hiệu quả; tham mưu UBND huyện chỉ đạo ngành y tế phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể các cấp triển khai các hoạt động tiến tới loại trừ bệnh phong. Tổ chức tập huấn chuyên môn bệnh phong – da liễu cho cán bộ y tế tuyến cơ sở.

Với nhiều hoạt động tích cực loại trừ bệnh phong từ năm 2016 đến nay, huyện Núi Thành đã đạt được 4 tiêu chí và số điểm quy định tại Thông tư số 17/2013 của Bộ Y tế. Đó là tiêu chí số 1: Trong 3 năm liên tục, tính đến thời điểm kiểm tra có tỉ lệ lưu hành bệnh phong <0,2/10.000 dân (dưới 0,2/10.000 dân); tiêu chí 2: 100% người bệnh phong khuyết tật được chăm sóc khuyết tật và phục hồi chức năng; tiêu chí 3: 100% người bệnh phong được hòa nhập cộng đồng và không có sự phân biệt đối xử, kỳ thị bệnh phong; tiêu chí 4: 100% người bệnh phong nghèo có khuyết tật đặc biệt nặng hoặc khuyết tật nặng có nhà ở.

Công tác khám phát hiện và giám sát bệnh nhân phong sau điều trị cũng được huyện Núi Thành thực hiện tốt. Trung tâm Y tế huyện và Trạm Y tế xã, thị trấn tổ chức khám phát hiện với hình thức khám tiếp xúc, khám toàn dân, khám da liễu; đàm bảo giám sát bệnh nhân sau điều trị tại xã, thị trấn theo quy định của chương trình, kịp thời phát hiện phản ứng phong có thể xảy ra để điều trị kịp thời. Bên cạnh đó, huyện Núi Thành cũng thường xuyên thực hiện công tác phòng chống tàn tật cho bệnh nhân phong và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát.

Trong thời gian đến, huyện Núi Thành tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền kiến thức về bệnh phong bằng nhiều hình thức, đa dạng hóa các loại hình để phổ biến sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, cán bộ và học sinh. Đồng thời quản lý và chăm sóc tốt người bệnh phong, hướng dẫn, chăm sóc tàn tật người bệnh phong thường xuyên tại nhà; hằng năn thực hiện khám toàn dân, khám tiếp xúc và khám da liễu tại phòng khám Trung tâm Y tế, Trạm Y tế xã, thị trấn; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho bệnh nhân, không để xảy ra tình trạng phân biệt đối xử với các bệnh nhân phong và gia đình của họ. Cùng với đó là tham gia đầy đủ các lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ để không ngừng nâng cao chất lượng công tác phòng chống bệnh phong.