Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam tổ chức hội nghị học tập chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023.

  • Cập nhật: 10/05/2023
  • Tác giả: 
Đảng ủy Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam đã tổ chức bốn lớp học chuyên đề tư tưởng, đạo đức, và phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 cùng với việc quán triệt một số văn bản của Đảng cho 147 cán bộ, đảng viên, và 508 nhân viên lao động. Hội nghị được chủ trì bởi đồng chí Lương Tấn Đức - Phó Bí thư Đảng ủy Phụ trách.

Trong vòng bốn ngày học tập (từ 18/4 - 21/4/2023), các cán bộ, đảng viên, viên chức, và nhân viên lao động đã được nghe đồng chí Lương Tấn Đức cùng các đồng chí đảng ủy viên báo cáo về chuyên đề năm 2023 về “Đổi mới, sáng tạo, phát huy ý chí tự lực tự cường, khơi dậy khát vọng phát triển tỉnh Quảng Nam theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 05/9/2016 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới; giới thiệu cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; và một số chỉ thị, kết luận, quy định khác của Đảng.

Thông qua việc học tập, cấp ủy, cán bộ, đảng viên, viên chức, và người lao động có thể nắm được nội dung cơ bản, cốt lõi, và điểm mới của chuyên đề, sách và các văn bản của Đảng. Nhờ đó, Chi ủy, Chi bộ, chính quyền, và đoàn thể có thể xây dựng chương trình và kế hoạch hành động để đưa chủ trương của Đảng sớm được thực hiện trong cuộc sống.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động giữa cán bộ, đảng viên, viên chức, và người lao động đối với việc học tập, tuyên truyền và thực hiện chủ trương của Đảng trong Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam.