Huyện Núi Thành tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2022

  • Cập nhật: 01/03/2023
  • Tác giả: 
Chiều ngày 21/02/2023, Hội nghị tổng kết phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 đã được tổ chức bởi UBND huyện Núi Thành.

Các vị khách mời tham dự bao gồm ông Mai Ký - Trưởng phòng Nếp sống Văn hóa và Gia đình thuộc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh, ông Đoàn Xuân Quang - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, ông Nguyễn Quốc Vũ - UVBTV, Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam huyện, ông Nguyễn Chí Dân - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện cùng với nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiêu biểu khác.

Trong báo cáo tại Hội nghị, ông Huỳnh Văn Cường, Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin của huyện Núi Thành, đã thông báo rằng trong năm 2022, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" sẽ tiếp tục được quan tâm và chỉ đạo tại huyện với sự hỗ trợ từ cấp ủy, chính quyền, các địa phương, cơ quan và đơn vị trong công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò và ý nghĩa của phong trào đối với đời sống xã hội, cũng như trách nhiệm và nghĩa vụ công dân và vai trò tiền phong của cán bộ và đảng viên. Nhờ sự nỗ lực đó, phong trào đã đạt được kết quả cao tại huyện.

Huyện đã thực hiện tốt các cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa, đóng góp vào việc nâng cao chất lượng cuộc sống tại các xã và đạt chuẩn nông thôn mới. Trong năm 2022, có 41.147/43.789 gia đình tại huyện đã được công nhận đạt chuẩn gia đình văn hoá (tỷ lệ 93,97%), tăng 0,74% so với năm trước. Tổng số tộc đã tham gia xây dựng Tộc văn hóa là 100 tộc, trong đó có 3 tộc đã phát động xây dựng Tộc Văn hóa trong năm. Tất cả các tộc đã xây dựng Quy ước văn hoá gia tộc phù hợp với tình hình thực tế của tộc và yêu cầu chung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị”. Kết quả là toàn huyện đã có 73/100 tộc (tỷ lệ 73%) được công nhận đạt danh hiệu Tộc Văn hoá, tăng 0,84% so với năm 2021. Có 90/103 thôn và khối phố được công nhận đạt chuẩn thôn, khối phố văn hóa, với tỷ lệ 87,38%; và có 9 xã được công nhận đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới (tỷ lệ 60%). Hiện tại, huyện đang