Ngành y tế khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến

  • Cập nhật: 11/05/2010
  • Tác giả: 
Vào ngày 7-5, Hội nghị điển hình tiên tiến ngành y tế Quảng Nam trong 5 năm (2005-2009) đã được tổ chức bởi Sở Y tế. Trong khoảng thời gian này, ngành y tế Quảng Nam đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể, bao gồm việc đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất và trang thiết bị.

Phong trào thi đua trong lĩnh vực dự phòng cũng được tập trung, giúp khống chế kịp thời các dịch sốt rét, sởi, tả, H5N1. Các chương trình y tế quốc gia cũng được thực hiện thành công, dẫn đến việc suy dinh dưỡng trẻ em giảm xuống còn 19,5% vào cuối năm 2009. Hội nghị đã vinh danh 10 tập thể và 20 cá nhân tiêu biểu đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ trong 5 năm qua. Thông tin được đăng trên Báo Quảng Nam.