Phụ nữ Tam Anh Bắc tuyên truyền bình đẳng giới, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới

  • Cập nhật: 11/07/2023
  • Tác giả: 
Vào chiều ngày 04 tháng 7 năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Tam Anh Bắc đã tổ chức một buổi tuyên truyền về Bình đẳng giới và phòng chống bạo lực dựa trên giới.

Buổi tuyên truyền đã thu hút sự tham dự của đông đảo chị em LHPN. Bà Đoàn Lê Nhi Hạnh, Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Núi Thành, đã trình bày báo cáo tại buổi tuyên truyền.

Trong buổi tuyên truyền, chị em LHPN đã được truyền đạt về ý nghĩa của bình đẳng giới và quan trọng của việc bảo vệ và xây dựng tổ ấm gia đình. Đồng thời, họ cũng nhận được những bài học về kỹ năng sống làm vợ, chồng nhằm thúc đẩy và duy trì những giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam. Qua chương trình, chị em đã được trang bị thêm kiến thức hữu ích và tạo môi trường sống lành mạnh và hạnh phúc.