Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện và các Hội đoàn thể Núi Thành phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân

  • Cập nhật: 08/06/2023
  • Tác giả: 
Trong những năm gần đây, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc đã xây dựng và khai thác hiệu quả sức mạnh của đại đoàn kết toàn dân, từ cơ sở đến huyện. Công tác tuyên truyền và vận động nhân dân tuân thủ đường lối, chủ trương của Đảng, cùng chính sách pháp luật của Nhà nước, và đoàn kết các tầng lớp nhân dân đã ngày càng phong phú và đa dạng. Nhờ sự năng nổ của nhân dân, sản xuất và kinh doanh đã thúc đẩy phát triển kinh tế huyện và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Công tác vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua, đặc biệt là cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", đã được thực hiện một cách tốt đẹp. Cho đến nay, Mặt trận các cấp trong huyện đã khởi xướng xây dựng 58 mô hình và nhân rộng chúng trong 103 khu dân cư. Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" đã nhận được sự ủng hộ từ nhân dân.

Công tác hỗ trợ người nghèo đã được đặc biệt quan tâm, và Quỹ "Vì người nghèo" đã được vận động với hơn 14 tỷ đồng. Qua đó, đã xây mới 261 căn nhà đại đoàn kết và sửa chữa 98 căn nhà cho hộ nghèo và hộ cận nghèo, với tổng số tiền là 5,7 tỷ đồng. Ngoài ra, đã hỗ trợ phương tiện sinh kế cho 536 hộ nghèo, giúp các hộ này thoát khỏi nghèo bền vững, với tổng số tiền 4,075 tỷ đồng. Cũng đã hỗ trợ cho 5.524 học sinh nghèo vượt khó trong học tập, với tổng số tiền 1,7 tỷ đồng, và hỗ trợ khó khăn cho 1.468 người với tổng số tiền 724 triệu đồng. Ngoài ra, còn đã trợ giúp cứu đói cho 6.602 hộ với tổng số tiền là 2,9 tỷ đồng.

Các phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo", "Xanh-sạch-đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động" và "Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật" đã tạo động lực cho công nhân, người lao động trong các doanh nghiệp. Công đoàn cơ sở và các tổ chức liên kết đã chủ động triển khai và đạt được kết quả đáng kể. Nhờ đó, năng suất và chất lượng sản xuất kinh doanh đã được nâng cao, đồng thời đảm bảo an toàn và vệ sinh lao động.

Trong sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa nông nghiệp, phong trào thi đua "Liên kết phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp" đang được thực hiện một cách tích cực. Các doanh nghiệp và hợp tác xã đã tăng cường sự liên kết, hỗ trợ lẫn nhau trong việc cung cấp nguyên liệu, công nghệ, và tiếp thị sản phẩm. Điều này đã giúp tạo ra môi trường kinh doanh thuận lợi, tăng cường cạnh tranh và nâng cao giá trị gia tăng trong quá trình sản xuất nông nghiệp và công nghiệp.

Hơn nữa, phong trào thi đua "Vì môi trường sống xanh-sạch-đẹp" đã tạo ra sự lan tỏa của ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng. Công nhân và người lao động đã hưởng ứng tích cực, tham gia các hoạt động vệ sinh môi trường, giảm thiểu ô nhiễm, và duy trì cảnh quan xanh-sạch-đẹp. Điều này đã góp phần tạo ra một môi trường sống lành mạnh và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trên địa bàn huyện.

Ngoài ra, công tác xã hội của Hội Nông dân và các tổ chức liên quan cũng đã đạt được những kết quả đáng chú ý. Hơn 5000 hộ nông dân được công nhận là nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đồng thời, Quỹ hỗ trợ nông dân đã vận động và cấp nguồn vốn hỗ trợ cho những hộ nông dân này để phát triển sản xuất, nâng cao hiệu suất và chất lượng nông nghiệp. Ngoài ra, Hội Nông dân cũng đã tổ chức các khóa đào tạo, tư vấn kỹ thuật và chia sẻ kinh nghiệm cho nông dân trong việc ứng dụng công nghệ tiên tiến và phát triển mô hình nông nghiệp hiện đại.

Trong lĩnh vực giáo dục, cấp dưới cũng đã nỗ lực để nâng cao chất lượng giáo dục. Các trường học trên địa bàn huyện đã tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao trình độ chuyên môn của giáo viên và đổi mới phương pháp dạy học. Công đoàn cơ sở đã phối hợp với nhà trường và phụ huynh để tạo điều kiện tốt nhất cho sự phát triển toàn diện của học sinh. Đặc biệt, các hoạt động ngoại khóa và tạo điều kiện cho học sinh tham gia các cuộc thi, sân chơi đã giúp khơi dậy niềm đam mê và phát huy tài năng của các em.

Để phát triển du lịch, huyện đã chú trọng đầu tư vào cơ sở hạ tầng du lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ và bảo tồn di sản văn hóa. Công tác quảng bá du lịch đã được thực hiện một cách hiệu quả, thu hút đông đảo du khách đến tham quan và trải nghiệm. Điều này đã góp phần vào tăng trưởng kinh tế địa phương, tạo ra thu nhập cho cộng đồng và cung cấp nhiều việc làm cho người dân địa phương.

Nhờ những nỗ lực và thành tựu này, huyện đang trên đà phát triển bền vững, cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân và tạo ra sự thịnh vượng cho cả cộng đồng. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều thách thức và vấn đề phải giải quyết, như khai thác tài nguyên một cách bền vững, giảm bớt kỷ luật hành chính và nâng cao ý thức cộng đồng về bảo vệ môi trường. Chính vì vậy, cần sự phối hợp và đồng lòng của tất cả các tầng lớp trong xã hội để đối mặt và vượt qua những thách thức này.

Đầu tiên, việc khai thác tài nguyên phải được thực hiện một cách bền vững và có sự điều chỉnh. Huyện cần xem xét và áp dụng các biện pháp quản lý tài nguyên hiệu quả, bao gồm việc áp dụng kỹ thuật canh tác và chế độ quản lý hợp lý để bảo vệ và phục hồi môi trường. Đồng thời, việc đầu tư vào nghiên cứu và áp dụng công nghệ xanh cũng cần được khuyến khích và ưu tiên, nhằm tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên và giảm thiểu tác động tiêu cực lên môi trường.

Thứ hai, để giảm bớt kỷ luật hành chính, cần tiến hành cải cách hành chính và tăng cường trách nhiệm của các cơ quan chức năng. Việc xây dựng một hệ thống quản lý công bằng, minh bạch và không phân biệt đối xử là cần thiết để đảm bảo sự công bằng và đồng đều trong quyền lợi và trách nhiệm của người dân. Đồng thời, việc tăng cường giáo dục và nâng cao ý thức cộng đồng về quyền và trách nhiệm công dân cũng là một yếu tố quan trọng để giảm bớt kỷ luật hành chính.

Cuối cùng, việc nâng cao ý thức cộng đồng về bảo vệ môi trường cũng đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết các vấn đề môi trường. Huyện cần thực hiện các chương trình giáo dục và tuyên truyền, tăng cường ý thức về tầm quan trọng của bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên. Đồng thời, việc khuyến khích và hỗ trợ các hoạt động bảo vệ môi trường từ cộng đồng cũng cần được thực hiện, như tạo ra các mô hình bảo vệ môi trường, tổ chức các hoạt động tình nguyện và tham gia xây dựng các dự án môi trường.