Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tam Tiến tổ chức hội nghị lần thứ 11, sơ kết phong trào "Toàn dân abảo vệ an ninh Tổ quốc" và 1 tháng thi đua cài đặt, kích hoạt định danh điện tử

  • Cập nhật: 05/07/2023
  • Tác giả: 
Vào buổi sáng ngày 6/7, đã diễn ra Hội nghị lần thứ 11, khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024 do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ) xã Tam Tiến tổ chức. Hội nghị nhằm đánh giá kết quả công tác của Mặt trận trong 6 tháng đầu năm, đồng thời tổng kết phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" và sơ kết 1 tháng thi đua cài đặt và kích hoạt định danh điện tử.

Hội nghị do ông Nguyễn Tấn Đông - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Tam Tiến, ông Nguyễn Văn Nghĩa - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Tam Tiến và ông Nguyễn Xuân Luận - Chủ tịch UBND xã chủ trì. Đến dự có bà Nguyễn Thị Lệ Minh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Núi Thành, ông Nguyễn Giúp - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND, ông Lê Văn Phu - Phó Bí thư Đảng ủy, bà Lê Thị Thu Bích - Phó Chủ tịch HĐND xã, cùng lãnh đạo Đồn Biên phòng Tam Thanh, các ban ngành, đoàn thể xã Tam Tiến và lãnh đạo các thôn dân cư.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tam Tiến đã triển khai công tác tuyên truyền, vận động động bộ một cách hiệu quả, và phản ánh thông tin 2 chiều đến các tầng lớp nhân dân đúng lúc. Các phong trào thi đua yêu nước và cuộc vận động của Mặt trận xã Tam Tiến đã được thực hiện có hiệu quả, từ đó cải thiện đời sống nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết và tạo được sự đồng thuận cao trong xã hội. Công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân cũng được thực hiện một cách rõ ràng. Công tác phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tam Tiến với Thường trực HĐND, UBND, các tổ chức thành viên và các cơ quan liên quan đã diễn ra chặt chẽ, hiệu quả và thống nhất hành động, góp phần hoàn thành chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Xuân Luận - Chủ tịch UBND xã Tam Tiến đã thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương trong 6 tháng đầu năm. Đại úy Trần Thiên Trúc - Trưởng Công an xã Tam Tiến đã báo cáo tổng kết phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" và sơ kết 1 tháng thi đua cài đặt, kích hoạt định danh điện tử.

Hội nghị đã lắng nghe các ý kiến tham gia của đại biểu và những chỉ đạo của bà Nguyễn Thị Lệ Minh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và ông Nguyễn Giúp - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Tam Tiến. Cuối cùng, Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tam Tiến lần thứ 11, khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024 đã thông qua nhiệm vụ công tác trọng tâm cho 6 tháng cuối năm 2023.